Vin Ambition!

VIN AMBITION!

Vi vill arbeta med kvalité .
Hållbarheten ligger i att alla leden måste tjäna rimligt med pengar och att det är justa arbetsförhållanden med jämställdhet i alla led.
Det är också viktigt att våra leverantörer odlar hållbart.

VÄRDEGRUND

Vi strävar alltid efter att ge bästa möjliga service, hålla överenskommelser och möte våra kunders förväntningar. Dessa värderingar ska prägla verksamheten och företagskulturen i alla våra bolag. 

AFFÄRSIDE

Vår affärsidé är att sälja och importera kvalitetsviner från Casa Rojo och göra dessa tillgängliga på den Svenska marknaden.

HÅLLBARHET

Vi har valt ut tre fokus områden av de totalt sjutton olika mål som ingår i FN:s globala mål för hållbar utveckling.

1: Jämställdhet.

2: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

3: Hållbar konsumtion och produktion.

© Copyright www.casarojosverige.se